Sexin.ee tutvumisportaali kasutustingimused

Enne sexin.ee tutvumiskuulutuste ja teenuste kasutamist tutvu reeglite ja tingimustega.

“Teenusepakkuja” on portaali pidaja, keda esindab sexinee.info@gmail.com

“Teenus” on portaalis kasutaja poolne kuulutuse avaldamine, kuulutuste lugemine ning portaalis avaldatud kuulutustele vastamine.

“Kasutaja” on isik, kes kasutab portaali teenust.

1. Kasutaja peab olema teenuse kasutamiseks vähemalt 18-aastane. 

2. Teenusepakkuja ei garanteeri kasutaja privaatsuse säilimist. 

3. Teenusepakkuja ei garanteeri kasutajale teenuse katkematut osutamist või kasutaja poolt sisestatud info säilitamist. 

4. Teenusepakkujal on õigus peatada või lõpetada täielikult teenuse osutamine sellest kasutajale ette teatamata. 

5. Kuulutuse avaldaja on kohustatud tagama, et avaldatava kuulutuse sisu on täpne ja asjakohane ning kooskõlas teenuse kasutamise tingimustega, portaalis kehtiva hea tava ja õigusaktidega.

6. Teenusepakkujal on õigus tsenseerida, kustutada ja muuta kuulutusi, kui kuulutuste sisu ei vasta teenuse kasutamise tingimustele, portaalis kehtiva hea tavale ja õigusaktidele.

7. Teenusepakkuja ei vastuta kolmandate osapoolte tegevuse või tegevusetuse tõttu tekkinud kahju või saamata jäänud tulu eest. 

8. Teenusepakkuja ei vastuta portaali kasutaja poolt toime pandud õigusrikkumiste või teenuse kasutamise tingimuste rikkumise eest, olenemata tekkinud kahju suurusest ja vormist.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.